ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต กิจมงคลบุรีรัมย์

โรงงานผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ, พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป, พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Concrete stamp), ท่อระบายน้ำคอนกรีต, เสาเข็มคอนกรีต, เสารั้วอัดแรงปูน TPI และผลิตภัณฑ์ TPI ทั้งหมด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์

กิจมงคล

มอก. คอนกรีต

มอกคอนกรีต

มอก. ท่อ

มอกท่อ

มอก.พื้น

มอกพื้น

บริษัท กิจมงคลบุรีรัมย์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต TPI บริษัท กิจมงคลบุรีรมย์ จำกัด เราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ, พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป, พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Concrete stamp), ท่อระบายน้ำคอนกรีต, เสาเข็มคอนกรีต, เสารั้วอัดแรงปูน TPI และผลิตภัณฑ์ TPI ทั้งหมด รวมถึงวัสดุอุปกณ์สำหรับงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์

โรงงานผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ บุรีรัมย์

คอนกรีตผสมเสร็จ

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 

ท่อระบายน้ำคอนกรีต

เสาเข็มเสาคอนกรีต

 

 

เราพร้อมบริการด้วยความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต กิจมงคลบุรีรัมย์

บทความ

ท่อคอนกรีตอัดแรง

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

คอนกรีตผสมเสร็จ